Συζήτηση για την Δημιουργία Κοινού εξοπλισμού και Kοινών δομών προσφοράς υπηρεσιών.
Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ των Κοινών που θα γίνει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο στις 9,10,11 Μαΐου, στα πλαίσια των ενοτήτων α) δημιουργία κοινών αγαθών και β) διαχειριση κοινών αγαθών, καλεί όλες τις ομάδες που διοργανώνουν εκδηλώσεις και φεστιβάλ, σε μια συνάντηση για να συζητήσουμε την προοπτική της δημιουργίας ενός κοινού εξοπλισμού και την δημιουργία κοινών δομών προσφοράς υπηρεσιών για τη κάλυψη αναγκών που έχουμε οσον αφορά τις παραπάνω διοργανώσεις.
 
Η πρόταση αφορά την καταγραφή εξοπλισμού που έχουν οι διάφορες ομάδες και θέλουν να τον διαχειριστούν από κοινού με άλλους καθώς και την αγορά νέων υλικών για τον ίδιο σκοπό.

Ουσιαστικά θα θέλαμε να μειώσουμε το χρόνο και τον κόπο αναζήτησης εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της οργάνωσης των φεστιβάλ αλλά και και την δυνατότητα να έχουμε τα υλικά ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερες εκδηλώσεις.